מי יכול להטיל פסילה?

פסילה יכול שתוטל על ידי בית המשפט, בין במסגרת עונש על עבירת תעבורה, ובין כעונש על עבירות אחרות (כגון שימוש בסמים, גניבת רכב ואחרות).

פסילה יכול שתוטל על ידי קצין משטרה. קצין משטרה מוסמך לפסול מנהלית מי שביצע עבירות מסויימות, הן עבירות על פקודת התעבורה ותקנותיה, (לפירוט לחץ כאן), והן עבירות על חוקים אחרים, למשל מי שהסיע שוהים בלתי חוקיים ברכבו, בניגוד להוראות חוק הכניסה לישראל.

פסילה יכול שתוטל על ידי רשות הרישוי, בין בשל צבירת נקודות בגין ריבוי עבירות ובין בשל היות הנהג מסוכן או פרוע.

חשוב ביותר - אדם שנפסל חייב להפקיד את רשיונו בידי הרשות הפוסלת

בכל מקרה בו נפסל אדם, עליו להפקיד את רשיון הנהיגה שלו בידי הרשות שפסלה אותו (בית המשפט, קצין משטרה או משרד הרישוי).

אם ברשות הנהג רשיון נהיגה תקף – עליו להפקידו.

אם הרשיון פקע ואין בידי הנהג רשיון נהיגה תקף– עדיין חובה להפקיד רשיון נהיגה שפקע.

בדרך כלל מזכירויות בתי המשפט לתעבורה, דורשות בנוסף להפקדת רשיון הנהיגה שפקע גם אישור ממשרד הרישוי לגבי תוקף רשיון הנהיגה של הנהג או תצהיר של הנהג המאשר כי אין ברשותו רשיון נהיגה נוסף תקף.
אם רשיונו של הנהג אבד – בין אם הוא בתוקף ובין אם פקע (אפילו לפני עשרות שנים) חייב הנהג להפקיד תצהיר שבו מצויין שרשיונו אבד ואינו מחזיק בידו רשיון נהיגה.

ללא הפקדת רשיון נהיגה תקף או פקוע ו/או תצהיר בידי הרשות הפוסלת – הפסילה לא תסתיים:

הפסילה מתחילה ביום בו קבעה הרשות שהיא תחל ומסתיימת רק לאחר שהנהג הפקיד רשיון/תצהיר וסיים לרצות את תקופת הפסילה שנקבעה לו. מי שלא יפקיד את רשיונו – פסילתו לא תסתיים!!!

המקרה היחיד בו פטור אדם מלהפקיד את רשיונו בידי הרשות – הוא המקרה בו האדם מעולם לא הוציא רשיון נהיגה – במקרה זה מתחילה הפסילה מיום בו החליטה הרשות על הפסילה- גם ללא הפקדה –שכן לאדם זה אין רשיון להפקיד.

כדי להיות בטוח מעל לכל ספק כי המסמך שהפקדת מספק את הרשות שפסלה אותך, מומלץ לקבל מהרשות אישור על הפקדת הרשיון.

חשוב ביותר - אדם שנפסל חייב להפקיד את רשיונו בידי הרשות הפוסלת

מי שנפסל על ידי קצין משטרה – בתום הפסילה מקבל את רשיון הנהיגה בחזרה מידי המשטרה. הרשיון ימצא בידי היחידה שרשמה את הדוח (אפילו אם נערך  שימוע ביחידה אחרת – היחידה האחרת תשלח את הרשיון שהופקד בידה, ביחד עם צו הפסילה ליחידת התנועה שרשמה  את הדוח). אם הנהג לא יתייצב ביחידה לקבל את רשיונו, כעבור מספר ימים ישלח אליו הרישון בדואר לביתו.

מי שנפסל על ידי בית המשפט ו/או על ידי רשות הרישוי, יוכל לקבל את רשיונו במשרד הרישוי. לשם כך,יש להציג במשרד הרישוי אישור הפקדה מאת בית המשפט, ממנו ניתן יהיה ללמוד שריצוי הפסילה הסתיים.

נהיגה בזמן פסילה

סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ”א 1961  קובע כדלקמן:

מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברשיון שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני העונשים כאחד.
67. נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים

רשויות החוק ( הן המשטרה והן בתי המשפט) רואים בחומרה את עבירת הנהיגה בזמן פסילה. בעוד שמרבית עבירות התעבורה הן עבירות מסוג אחריות קפידה, הרי שעבירת הנהיגה בזמן פסילה זו עבירה שמבוצעת בכוונה. תנאי הכרחי לכך שנהג יואשם בעבירה של נהיגה בזמן פסילה הינו שאותו נהג ידע על קיומה של הפסילה.

אדם שיודע שהוא פסול מלנהוג ובכל זאת נוהג, מצביע בכך על זלזול בחוק וברשויות המבצעות והאוכפות אותו, וכן על זלזול בשלום הציבור ובטחונו.

אמנם המשטרה לא מצליחה לחשוף ולהביא לדין את כל הנהגים שנוהגים בפסילה, אך כשאלו נתפסים,  הענישה לה הם זוכים היא מאוד מחמירה וכוללת בחובה עונשי מאסר בפועל (אפילו למי שזו הפעם הראשונה שביצע עבירה זו) , פסילות ממושכות מלנהוג וקנסות גבוהים.

אין ספק שיותר זול לשכור נהג בתקופת הפסילה או לנסוע בתחבורה ציבורית, מאשר להיתפס נוהג בזמן פסילה על כל המחירים הנלווים לכך.

דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו - נהיגה בזמן פסילה

פל 8747-11-10 בבית משפט לתעבורה באשדוד

נהג הואשם שנהג בזמן פסילה ולמרות שרשיונו פקע מלפני 15 שנים. למרות שלנאשם עבר פלילי (רכוש, סמים, אלימות) ולמרות שלנאשם עבר תעבורתי קודם (כבר נדון 4 פעמים על עבירה של נהיגה כשרשיונו פקע), ולמרות שהיה מאסר מותנה למשך 8 חודשים שתלוי ועומד כנגד הנאשם, בית המשפט לא הטיל על הנאשם עונש של מאסר בפועל אלא האריך את המאסר המותנה והסתפק בעונשי של”צ (שירות לתועלת הציבור), פסילה, פסילה מותנית וקנס.

פל 8287-08-11 בבית משפט לתעבורה בירושלים

נהג הואשם שנהג בזמן פסילה. הנאשם טען שכלל לא נהג ברכב ואדם אחר התחזה לו. הנאשם הגיש תלונה במשטרה על התחזות, אך המשטרה לא טרחה לחקור את תלונתו וגנזה אותה. לאחר שמיעת הוכחות בית המשפט זיכה את הנאשם בקובעו שהמשטרה כשלה להוכיח כיצד זוהה הנהג שנתפס נוהג ברכב. בית המשפט האמין לעדות נאשם שכלל לא נהג ברכב.

האם אפשר לקבל עזרה? - כן!

מי שנפסל על ידי קצין משטרה – ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הפסילה.

ישנם מקרים רבים שבית המשפט יעתר לבקשה: למשל כשנפל פגם בצו הפסילה של הקצין, כאשר אין בחומר החקירה תשתית ראייתית לביצוע העבירה, כאשר בית המשפט יתרשם שהאדם אינו מסוכן מלנהוג, וגם לעתים בשל נסיבות אישיות או אחרות המצדיקות התחשבות. בית המשפט יכול לבטל את הפסילה שהטיל הקצין ו/או לקצרה.

עורך דין שמתמחה בתעבורה ידע לסייע כבר בשלב זה ולייעץ כיצד לפעול כדי לקבל רשיונך בחזרה.

מי שנפסל  על ידי בית המשפט מבלי שהיה נוכח במשפט, ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הדין תך 30 יום מיום שקיבל הודעה על פסק הדין. גם במקרה זה חשוב להתייעץ בטרם פונים לבית המשפט לביטול פסק הדין, שכן לא בכל מקרה בית המשפט יבטל את פסק הדין, והבקשה צריכה להיות מנומקת ומוצדקת.

מי שהוגש נגדו כתב אישום על נהיגה בזמן פסילה חשוב מאוד לפנות לקבלת יעוץ, שכן העונשים הצפויים הם כל כך חמורים וחשוב לעבור על הראיות בתיק התביעה ולנסות להגיע להבנות מראש עם התביעה. עורך דין המתמחה בתעבורה יוכל לשפר את מצבו של הנוהג בפסילה באופן משמעותי ביותר.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין תעבורה.

מי שנסמך על האמור לעיל – עושה כן על אחריותו בלבד.

זיכויים והצלחות