נהיגה בשכרות

אחת העבירות שמשטרת ישראל שמה דגש רב באכיפתן הינה עבירת הנהיגה בשכרות.
בתי המשפט בכל הערכאות, לרבות בית המשפט העליון קבעו לא אחת כי העבירה של נהיגה בשכרות היא אחת מן הרעות החולות שיודעת חברתנו בשנים האחרונות.

אין כל ספק כי נהיגה במצב כזה מסכנת את הנהג עצמו וכן את שלומם של עוברי אורח אחרים.

בית המשפט העליון לא פעם חזר והדגיש את מדיניות הענישה המחמירה בעבירות כגון דא.

פסילת רישיון

פסילה יכול שתוטל על ידי בית המשפט, בין במסגרת עונש על עבירת תעבורה, ובין כעונש על עבירות אחרות (כגון שימוש בסמים, גניבת רכב ואחרות).

פסילה יכול שתוטל על ידי קצין משטרה. קצין משטרה מוסמך לפסול מנהלית מי שביצע עבירות מסויימות, הן עבירות על פקודת התעבורה ותקנותיה, (לפירוט לחץ כאן), והן עבירות על חוקים אחרים, למשל מי שהסיע שוהים בלתי חוקיים ברכבו, בניגוד להוראות חוק הכניסה לישראל.

פסילה יכול שתוטל על ידי רשות הרישוי, בין בשל צבירת נקודות בגין ריבוי עבירות ובין בשל היות הנהג מסוכן או פרוע.

תאונות דרכים​

תאונת דרכים עם נפגעים מוגדרת כתאונת דרכים בה נחבל גופנית לפחות אדם אחד, בין אם הפגיעה נראית לעין, ובין אם היא מתועדת בתעודה רפואית.

במקרה בו הינכם מעורבים בתאונה עם נפגעים!

אין להזיז הנפגעים ממקומם. יש להזמין את שירותי ההצלה המקצועיים.
כל תזוזה עלולה להחמיר את מצבם של הנפגעים. יש להזיזם רק במקרה שאי הזזתם עלול להיות מסוכן עוד יותר, למשל אם הם נמצאים ברכב בוער שעלול להתפוצץ.

אסור להזיז את כלי הרכב המעורבים בתאונה  ממקומם, אלא בהוראת שוטר.
הזזת כלי רכב ממקום תאונה ללא אישור מהווה עבירה פלילית.

דוחות תעבורה

עבירות תעבורה מתחלקות לשני סוגים:

עבירות מסוג ברירת משפט:
עבירות “קלות” יחסית, שבגינן יקבל האזרח דוח וידרש לשלם  את הקנס הנקוב בדוח.
האזרח לא יוזמן למשפט – אלא אם יגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מהיום בו קיבל את הדוח.
לעיון ברשימת העבירות מסוג ברירת המשפט לחץ כאן.

עבירות מסוג הזמנה לדין:
עבירות יותר חמורות בגינן אין אפשרות להשלם קנס בלבד, והאזרח יוזמן לבית משפט. בדרך כלל ההזמנה כבר כוללת את מקום המשפט ומועדו.