מותר  ואסור ברכיבה על אופניים חשמליות

 • רכיבה על אופניים חשמליים פטורה מחובת רשיון נהיגה, או רישוי לאופניים.
 • ההספק המירבי של המנוע אינו עולה על על 250 וואט.
 • מהירות האופניים אינה עולה על 25 קמ”ש.
 • רכיבה על אופניים חשמליים מותרת לאדם שמלאו לו לפחות 16 שנה – רכיבה על אופניים כאשר גיל הרוכב קטן יותר תגרור קנס של 1,000 ₪.
 • רכיבה ברמזור אדום – קנס של 250 ₪.
 • רכיבה על המדרכה – קנס של 250 ₪.
 • רכיבה שלא בשביל אופניים כאשר יש שביל אופניים – קנס בסך 250 ₪.
 • רכיבה במנהרה – קנס בסך 250 ₪.
 • רכיבה בדרך לא עירונית שלא בשול (שוליים). חובה על רוכב אופניים לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית בתנאי שהשול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב לשפתו הימנית. – קנס בסך 250 ₪.
 • כאשר אין שול, ולא רוכבים סמוך לשפה הימנית – קנס בסך 250 ₪.
 • רכיבה על מעבר חצייה – מותר להוביל אופניים חשמליים שלא ברכיבה על מעבר חצייה או לחצות ברכיבה כאשר יש מעבר חצייה מסומן לרוכבי אופניים – קנס בסך 250 ₪.
 • רכיבה על אופניים חשמליים לא תקינים – קנס 250 ₪.
 • ללא פנס או מחזיר אור בזמן תאורה – אור לבן מקדימה או פנס אדום מאחור או מחזירי אור צהובים על הדוושות – קנס בסך 250 ₪.
 • רכיבה שלא על גבי המושב – קנס בסך 250 ₪.
 • הרכבה של אדם מעל גיל 8 – עד גיל 8 מותר להרכיב במושב נפרד המבטיח את שלומו, והרוכב עצמו מעל גיל 16 – קנס בסך 250 ₪.
 • אחיזה או התחברות לרכב אחר – קנס בסך 250 ₪.
 • רכיבה וגרירה – חל איסור לגרור – קנס בסך 250 ₪.
 • אי שמירת מרחק בין האופניים החשמליים לרכב לפניו – קנס בסך 250 ₪.
 • רכיבה לצד רכב אחר (שלא כדי לעקוף אותו או לעבור על פניו) – קנס בסך 250 ₪.
 • הסעת חפץ על האופניים העלול למנוע שליטה מלאה – קנס בסך 250 ₪.
 • הובלת חפץ החורג מלפנים / מאחור או עולה באורכו על 70 ס”מ – קנס בסך 250 ₪.

(הרשימה אינה מלאה ועשויה להשתנות מעת לעת)