שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה. לשיטה אין עניין בנהגים המורשעים לעיתים רחוקות והיא מתמקדת בנהגים עם עבירות תכופות. כשנהג מורשע בעבירות תכופות בזמן קצר רשות הרישוי תקבע אמצעי תיקון.
השיטה מבחינה בין עבירות פעוטות לעבירות חמורות. קיימות 5 דרגות חומרה לעבירות (מ 2 ועד 10 נקודות).
בתוספת השישית לתקנות התעבורה, מובאת הטבלה שלהלן, המפרטת בכמה נקודות יחוייב נהג בגין כל עבירה. נהג אשר קיבל לידו דו”ח, יכול להיעזר בטבלה שלהלן, על מנת לדעת כמה נקודות קבועות בגין העבירה בה הוא הואשם. יש לעיין במספר הסעיף בדו”ח ובתיאור העבירה, ולבדוק כמה נקודות ירשמו בגין אותה עבירה.

2 נקודות

1.   38 (א) נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2.   83ב (א) נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3.   90 (ו) גרירת רכב שלא בבטיחות
4.   91 (א) גרירת מכונה ניידת שלא כדין
5.   91 (ב) גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6.   91 (ג) גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7.   91 (ו) גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
8.   91 (ז) גרירה באופנוע בלא היתר
9.   97 (א)(ב) (ג) נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

1.   21 (ב)(3) הפרעה או עיכוב תנועה
2 .  22 (א) 64 (ד) אי ציות לתמרור ב.-37 , אי עצירה בלבד
3.   22 (א) אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4.   28 (ב) נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5.   36 (ה) כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
6.   45 נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7.   47 (א) 47 (ה) (2) עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
8.   48 (ב) ו-(ג) עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9.   57 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10. 67 (א) לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
11. 85 (א)(3) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12. 85 (א)(2)(ב) הובלת מטען המגביל שדה ראיה
13. 93 (א)(1) אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14. 95 (ד) נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15. 96, 97 (ד) 99 (א)(1),(2),(3) 101, 103 נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

1.   21 (ב)(3) הפרעה או עיכוב תנועה
2 .  22 (א) 64 (ד) אי ציות לתמרור ב.-37 , אי עצירה בלבד
3.   22 (א) אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4.   28 (ב) נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5.   36 (ה) כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
6.   45 נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7.   47 (א) 47 (ה) (2) עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
8.   48 (ב) ו-(ג) עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9.   57 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10. 67 (א) לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
11. 85 (א)(3) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12. 85 (א)(2)(ב) הובלת מטען המגביל שדה ראיה
13. 93 (א)(1) אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14. 95 (ד) נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15. 96, 97 (ד) 99 (א)(1),(2),(3) 101, 103 נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

6 נקודות

1.    2  נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי
2.    6 2(2)    נהיגת רכב בקלות ראש
3.    21 (ג) נהיגה בלא זהירות
4.    22 (א) אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5.    22 (א) אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
6.    22 (א) 36 (ד) נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7.    23 (א)(1)(2) אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
8.    26 (4) 27(ג) נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9.    33 (א) נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10.  36 (ג) נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף 

11.  35, 46(א) נהיגה שלא בימין הדרך
12.  37 נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי
13.  39 א(א)(ג)(ז) 39 ג (א) נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
14.  47 (ד)(3)(4) 47 (ח) עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק”ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
15.  64 (א)(1),(2),(3) 64 (ב)(1)(2) 66, 68 אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
16.    65 83 א כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה ילד לא רתום בהתקן ריסון
17.   83 ב (א) נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
18.  85(א)(6) 86 (1),(2),(3) הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
19.  155 הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

1.    10(א)    רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2.    2 38(3)  21(ב)(2) תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם
3.    21(ב)(4) 26(1) התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
4.    27 (א) נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
5.    44 (א) פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)
6.    47(ה)(1)ו-(ז) עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
7.    54 (א) 22(2) מהירות מעל 20 קמ”ש עד 30 קמ”ש מעל למותר בדרך עירונית
8.    54(א) 22(א) מהירות מעל 25 קמ”ש עד 40 קמ”ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9 .   56 (א)(1),(2),(3),(4) אי עצירה לפני מפגש רכבת
10.  64 (ד) 22 (א) נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
11.  64(ה) נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
12.  85 (א)(4) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
13.  85(ד)(1) ו- (ה)(3) הובלת מטען החורג ממידות הרכב
14.  85א (ו)(1) (3)ו-(4) הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15.  168 שעות נהיגה מעל למותר
16.  308 (ד) נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17.  364ד(ב) נהיגה ללא טכוגרף תקין
18.  364ה(ג) נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

בינואר 2011 נעשה תיקון בתקנות התעבורה בכל הנוגע לשיטת הניקוד

התיקון נועד לתקן בעיות שהפריעו בישום התקנות בנוסחן הקודם.

כך למשל, כיום לאחר התיקון, לא יבואו במניין נקודות שדווחו למעלה מ- 12 חודשים ממועד ההרשעה. (הוראה זו נועדה למנוע מצב שהיה קיים טרם התיקון, לפיו למשל דוח משנת 2005 דווח למשרד הרישוי רק ב- 2009 וגרם לכך שנהג ידרש לעשות אמצעי תיקון בגין עבירה כל כך ישנה…

תיקון נוסף בתקנות יביא לכך שכיום ניתן היה להפעיל אמצעי תיקון למי שצבר 72 נקודות: שלילה למשך 9 חודשים, וחידוש רשיון בכפוף למבחן נהגה מעשי ועיוני ובדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.